رفتار و رعایت حقوق اجتماعی

تمامی افرادباید با لفظی مودبانه با همدگیر برخورد کنندو كليه قوانين هجده گانه بازي حكم آنلاين را رعايت كنند.

اعمال خلاف و مغاير با شرايط بازي حكم آنلاين:

1.       حق انتخاب مديران فقط در حوزه اختيارات ادمين و مدير ويژه مي باشد هرگونه اعلام نظر درخصوص روند اعلام و انتخاب مديران بازيحكم آنلاين غيرمجاز و خلاف قوانين بازي مي باشد.

2.       تمامي قسمت‌های بازی منجمله نام اکانت، نام اتاق، قسمت توضیحات پروفایلو پیام‌ها بايد مطابق با عرف جامعه اسلامي باشد.

3.       اعضاء اجازه دارند که فقط یک اکانت داشته باشند. نقض این موضوع باعث می شود که تمامی اکانت های عضو متخلف ازبين مي رود و منجر به تحريم (دائم يا موقت) گردد.

4.       بهره برداری از باگ و اشکالات احتمالي از سیستم اکیدا ممنوع است و بهره برداری از آن ايراد درصورت اثبات ممکن است منجر به تحريم (دائم يا موقت) گردد.

5.       خرابکاری، هرزنامه، لاف و گزاف، كُركُري خواندن و دعوت از ديگران به انجام اين گونه قبيل از كارها در انجمن و يا بازي حكم آنلاين غيرمجاز و خلاف قوانين بازي مي باشد.

6.       زبان فارسی و انگلیسی (نه فينگليش) تنها زبان‌های قابل قبول و محاوره اي در بازي حكم آنلاين مي باشد هرگونه استفاده از لحجه هاي محلي در ساخت اكانت، اتاق محاوره و يا چت باكس و همچنين نامهاي غير متعارف در استفاده از نام اتاق غيرمجاز و خلاف قوانين بازي مي باشد.

7.       شرکت در هرگونه مسائلیکه توهین آمیز ، جنبه سوءاستفاده ، نژادپرستانه و یا بی‌حرمتی محسوب شودو يا در خلل آن به شخص غائبي اهانتشود غيرمجاز و خلاف قوانين بازي مي باشد.

8.       مطالبی که جنس خاصی (مونث، مذکر) را مورد توهین یا تمسخر قرار دهد غيرمجاز و خلاف قوانين بازي مي باشد.

9.       هرگونه بحثی (له يا عليه) دین و مذهب، نژاد، ملیت، جنسیت، گروه سنی خاصی توهین آمیز تلقی شود غيرمجاز و خلاف قوانين بازي مي باشد.

10.   تهدید کسی(اعضاي بازي حكم آنلاين و انجمن) در زندگی واقعی غيرمجاز و خلاف قوانين بازي مي باشد.

11.   ارسال متن یا هر چیزی که برای گروه سنی پایین نادرست باشد غيرمجاز و خلاف قوانين بازي مي باشد.

12.   تهدید بازیکن‌ها بطوری که باعث نقض قوانین بازی و یا قوانین عمومی شودغيرمجاز و خلاف قوانين بازي مي باشد.

13.   استفاده از نام سیاست‌مداران واقعی در نام اتاق ها ، اکانت، پروفایل، و...غيرمجاز و خلاف قوانين بازي مي باشد.

14.   جعل هویت هرگونه مقامات رسمی كشور غيرمجاز و خلاف قوانين بازي مي باشد.

15.   جعل هویت ادمین، مديران و مديران ويژه بازي،پلیس های بازی، پشتیبانی و کلاً هر مقام رسمی در بازي حكم آنلاين غيرمجاز و خلاف قوانين بازي مي باشد.

16.   هرگونه تبلیغ بدون اجازه‌ی کتبی از تیم پشتیبانی غيرمجاز و خلاف قوانين بازي مي باشد.

17.   هرگونه صحبت راجب به نحوه انتخاب مديران و مديران ويژه در اتاقهاي چت باكس غيرمجاز و خلاف قوانين بازي مي باشد.

18.   هرگونه صحبت درخصوص تحريم اعضا در چت باكس غيرمجاز و خلاف قوانين بازي مي باشد.

19.   استفاده از اتاق ها برای گفتگوی خصوصی ممنوع می باشد.

جرائم غيرمجاز و خلاف بازي

حسب نوع تحريم و همچنين نحوه اعمال خلاف قوانين بازي حكم آنلاين (با دردست داشتن مدرك و يا گزارش تخلف)، مديران و مديران ويژه مجاز به تحريم (دائم يا موقت) اعضاء مي باشند. هرگونه تحريم غير مجاز و يا اعمال رفتار سليقه اي مديران در صورت اثبات منجر به لغو مديرت و درصورت تكرار،منجر به تحريم دائم از بازي حكم آنلاين مي گردد. اين قوانين از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا مي باشد.

تبادل پول

هر گونه خرید و فروش بین بازیکنان که در آن پول واقعی و يا مجازي رد و بدل شود حال در مورد اکانت، شرط بندي، ارائه خدمات و یا هر مورد مربوط به بازي حكم آنلاين باشد غيرمجازوخلافقوانينبازيميباشد.

تغییر قوانین

حق تغییر در قوانین در هر زمان برای حكم آنلاين محفوظ است.

شرایط بازی حكم آنلاين مطابق آنچه در ابنداي  بازی اعلام می شود خواهد بود، در صورت مغایرت این شرایط در بازی، در فرصت مقتضی نسبت به همزمانی اقدام خواهد شد.

 

تصحیح قوانین

اگر قانونی حذف شود و یا تغییر کند، تاثیری بر اعتبار سایر قوانین نخواهد داشت و سایر قوانین بقوت خود باقی خواهند ماند. ادمین سایت و مديران ويژه خود را موظف می‌داند که به هنگام تغییر/ حذف/اضافه شدن قانونی سریعاً آن را اعلام و اعمال نمايند.
در صورت تغییر قوانین صرف نظر از اینکه بازیکن چه زمانی تخلف کرده است و یا بازداشت شده است (حتی اگر قبل از تغییر قوانین باشد) جریمه با قوانین جدید اعمال خواهد شد. اين جريمه ممكن است درصورتي كه عضو يادشده بصورت ويژه باشد برگشت به حالت عادي و براي اعضاي عادي باتوجه به نحوه تحريم از 24 ساعت تا اخراج دائم منجر مي گردد.